بنام خداوند جان و خرد

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد، و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند. حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و در سال جدید شادی ، کامیابی و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم. 

دست نیاز به درگاه ایزد منان به مناجات عاشقانه برمیداریم که:

ای دگرگون کننده دلها و بینشها           ای تدبیر کننده روزها و شبها

ای گرداننده سالها و سرگذشت ها              بگردان حال ما را به نیکوترین حالها

 مدیرعامل   

مهدی یوسف زاده