شرکت دیرگداز آذربایجان با دارا بودن آزمایشگاههای مجهز به دستگاههای نوین تست مواد نسوز و پرسنل متخصص تمام تستهای مربوطه درمورد سیمان و جرم و بتن و آجر نسوز را منطبق با استانداردهای بین المللی در مرکز تحقیقات کارخانه دیرگداز آذربایجان انجام می دهد. 

این مرکز به دو منظور ابتدا دستیابی به محصولات جدید و با کیفیت بالاتر برای رضایت مندی وبهره وری بالاتر مشتریان گرامی از فرآورده های تولیدی و نیز نظارت و کنترل مواد اولیه ورودی ونیز محصولات تولیدی شرکت راه اندازی گردیده است. 

در هر مرحله تولید از، محصولات و بسته بندی و خروج تولیدات این شرکت، توسط پرسنل مجرب و دانشگاهی مربوطه نمونه برداری صورت گرفته و در قسمت کنترل کیفیت توسط دستگاههای آزمایشگاهی تست اولیه و نهایی صورت می پذیرد و پس از گذراندن این مراحل کنترل کیفی مجوز خروج محصولات صادر می گردد.