دریافت کاتالوگ

Sample Photo

دریافت کاتالوگ آخرین محصولات تولیدی شرکت دیرگداز آذربایجان

محصولات

Sample Photo

شامل صنایع ریخته گری، سیمان، نفت، گچ و انکرهای میله ای و تسمه ای

مرکز تحقیقات

Sample Photo

شامل مرکز تحقیقات، کنترل کیفیت و آزمایشگاهها


بازديد وزيرمحترم كشور و استاندار محترم

غرفه شركت ديرگداز آذربايجان درنمايشگاه فناوري هاي نو و پيشرفته ربع رشيدي

سومين نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان

حضور فعال شركت ديرگداز آذربايجان در سومين نمايشگاه بين المللي صنعت سيمان در شيراز

بازديد اعضاي محترم خوشه تجهيزات صنعت نفت و گاز

بازديد اعضاي محترم خوشه تجهيزات صنعت نفت و گاز از كارخانه ديرگداز آذربايجان