از تولیدات شرکت دیرگداز آذربایجان برای صنایع سیمان می توان به جرمهای ریختنی 37 تا  97 درصد آلومینا اشاره کرد که در قسمت های مختلف کوره از این جرمها مورد استفاده قرار می گیرد که البته با توجه به نقاط مختلف مورد استفاده درصد های خاص با ترکیبات خاص حتی ترکیباتی به جز آلومینا مانند SIC برای بالا بردن استحکام، ضدسایش بودن و... استفاده می کند.

از دیگر تولیدات این شرکت می توان به جرمهای گانینگ اشاره کرد که برای سهولت سرعت بخشیدن به کار و جلوگیری از اشتباهات فردی اشاره کردیکی دیگر از تولیدات برای صنایع سیمان انکرها نسوز میله ای و تسمه ای می باشد.