شرکت دیرگداز آذربایجان از اولین شرکتها می باشدکه در جهت خودکفایی کشور در زمینه مواد نسوز مصرفی صنایع پتروشیمی دست به کار مهمی زده که جرمهای ضد اسیدمصرفی راکتورهای عسلویه را تولید کندکه مورد تایید پیمانکاران داخلی و خارجی قرار گرفته است. این محصولات در فازهای مختلف چون 19،18،17،16،15،14 مورد استفاده قرار گرفته است.

علاوه بر جرمهای ضد اسید این شرکت انواع جرمهای ریختنی سنگین و سبک، قطعات پیچیده دورمشعلها را برای صنایع نفت تولید نموده است.